Valg Af Uddannelse Page

Valg Af Uddannelse Information Page.

Bookmark Valg Af Uddannelse Page.

valg af uddannelse homepage

Homepage

Sitemap

 

valg af uddannelse rss feed  valg af uddannelse Blog

Add valg af uddannelse page to My Yahoo!

Add valg af uddannelse site to MY MSN+

 

 1. Shippinguddannelse

 2. Uddannelse Og Job

 3. Diplomuddannelse

 4. Valg Af Uddannelse

 5. Uddannelse Copenhagen Business school

 6. Jobmuligheder Og Uddannelse

 7. Uddannelsesvalg

 8. Bacheloruddannelse

 9. Universitetsuddannelse

 10. Seminarieuddannelse

 11. Forskeruddannelse

 12. Uddannelse Til Sygeplejerske

 13. Datamatikeruddannelse

 14. Skoler Og Uddannelse

 15. Uddannelse Teknisk Skole

 16. Uddannelser Universitetet

 17. Phd Uddannelse

 18. It Uddannelse

 19. Teknisk Uddannelseuddannelse Og jobmuligheder

 20. Uddannelse I Udlandet

 21. Lægestudiet

 22. Uddaannelse Til Dyrlæge

 23. Tekniske Skolers Uddannelse

 24. Uddannelse Til Læge

 25. Hvad Kan Jeg blive

 26. Diplomingeniør

 27. Masteruddannelse

 28. Masteruddannelser

 29. Uddannelse Bygge Og anlæg

 30. Forskerskoler

 31. Uddannelse Byggeri Og anlæg

 32. Dyrlægeuddannelse

 33. åben Uddannelse

 34. Uddannelse Til Læge

 35. Uddannelse Danmarks Tekniske universitet

 36. Uddannelse Byg Og anlæg

 37. Læreruddannelse

 38. Tandlægeuddannelse

 39. Videregående Uddannelse

 40. Mba-uddannelse

Uddannelse i Danmark eller udlandet er et vigtigt valg, som nu er muligt. Men det er naturligvis endnu vigtigere at vælge den rigtige retning for din uddannelse. Vi må regne med, at al uddannelse i de kommende år kun vil have virkning i et begrænset antal år fromover. Med andre ord skal du vælge en uddannelse, der virkeligt interesserer dig, og hvor du kan se dig selv glad og tilfreds med den type job og de jobmuligheder, der tegner sig i øjeblikket. På længere sigt må alle regne med, at deres grunduddannelse, hvad enten den er kortere, mellemlang eller lang 'kun' vil være begyndelsen til den uddannelse gennem hele livet, som fremtidens krav vil medføre. Livslang uddannelse er ikke blot et slogan, men vi må forvente, at det bliver en realitet for de fleste, der får en uddannelse i de kommende år. Vælg i øvrigt ikke uddannelse efter en vurdering af, hvilken uddannelse du bedst synes om, men efter hvilke typer af job du kan få med den pågældende uddannelse. Stort set enhver uddannelse vil give mulighed for mange forskellige typer job. Om muligt udvid din viden om variationen af jobs med en bestemt uddannelse, før du endeligt vælger din uddannelse. Hvis du har taget en studentereksamen med topkarakterer, så lad være med at tænke på at vælge uddannelse efter, om du 'udnytter' den fine eksamen. Lad først og fremmest jobindholdet, en uddannelse kan føre til, være det, du går efter. På siderne her kan du finde mange henvisninger til interessante resurser om uddannelse og jobmuligheder.

 

 

RUCNYT - Meddelelser - Meddelelser om uddannelse & forskning (printer venlig)
... Ordningen foregår indenfor rammerne af uddannelse og forskning og ser gerne ansøgninger fra lærere ... og opbygning af datasæt. En række valg undervejs har betydning for analysen ...

Thea Skaanes - Feltrapport: En etnografisk undersøgelse af Los Comités de Defensa de la Revolución og deres ...
... sundhed; socialt arbejde; militær; organisation; uddannelse; frivilligt arbejde; sparsommelighed og ideologisk ... overvejelser til mine valg af roller i starten af feltarbejdet; inden ...

World Dansk Sundhed Folkesundhed
If You Are Looking For Folkesundhed Information Then The Linkspider Directory Can Help. Our Aim Is To Make Search Simple And Easy. ... Information om arbejdeT; uddannelse og organisering. http://

Lars Ove Trans & Simon Darø Kristensen - Utopiske horisonter: Fristaden Christiania - Alternativ eller spejlbillede...
... På trods af store dele af områdets landsbyagtige ... brudstykkevis - vi lever af vores forskelligheder - det ... uddannelse; arbejdssituation; bopæl; køn og alder er blot nogle af de ...

World Dansk Samfund Socialt arbejde
If You Are Looking For Socialt arbejde Information Then The Linkspider Directory Can Help. Our Aim Is To Make Search Simple And Easy. ... Social- og sundhedshjælpere@ Socialpædagogik. Uddannelse. Væresteder. See Related ... Omkring frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. ...

RePEc
Menu. Subscribe. Inomics® RePEc Archive. Revisorer under uddannelse - motiver bag valg af karriere og indfrielse af forventniger i den efterfølgende praksis i revision

Dansect - Info-Section - 20/03 - 2005. Generalforsamling
XOOPS is a dynamic Object Oriented based open source portal script written in PHP. ... 1. Valg af dirigent; referent; samt stemmetællere. ... ikke være krav om den praktiske del af uddannelsen ved en ren teoretisk uddannelse. Hans Nygaard og dekanen skal til ...

World Culinary Institute
... url:

RePEc
... Cand.merc. studerendes valg af speciale - forventninger om studiekvalitet; indtjening og ... Revisorer under uddannelse - motiver bag valg af karriere og indfrielse af forventniger i ...

ADAM2.ORG - Jobs
the entire directory only in Jobs. Filter: Help? ... Formidler stillinger; der kræver en videregående uddannelse. Inspiration og hjælp til ... gratis oprettelse af personligt CV med eget valg af opstilling; skriftstørrelse; farver og ...

Dansect - Info-Section - 11/06 - 2004 Ref. Scansect's generalforsamling
XOOPS is a dynamic Object Oriented based open source portal script written in PHP. ... 2. Valg af referent; 2 referat kontrollanter og 2 stemmetællere/rösträknare. ... · Uddannelse af folk til industrien ...

World Dansk Erhverv Jobs
If You Are Looking For Jobs Information Then The Linkspider Directory Can Help. Our Aim Is To Make Search Simple And Easy. ... stillinger; der kræver en videregående uddannelse. Inspiration og hjælp til ... gratis oprettelse af personligt CV med eget valg af opstilling; skriftstørrelse; farver ...

Studenterprojekter
... Food Biotechnology and Engineering (FBE) - Uddannelse - Studenterprojekter ... Optimeringen kan omfatte valg af bygmelets forbehandling (formalingsgrad); reaktionstid; temperatur ...

List of Jobs in Vejle
... Vejledning om faglige spørgsmål (lektiehjælp) og om valg af job og uddannelse. ... Vejledning om faglige spørgsmål (lektiehjælp) og om valg af job og uddannelse. ...

Networks and Protocols
... Students on single subject (Åben Uddannelse); will do the excercises right after the lecture ... 13.00. Ben Abduljabbar Mandeel ...

Danish Links
Danish Links. Here you will find Danish sites concerning Lifelong Learning: Graduate School in Lifelong Learning at Roskilde University. Masteruddannelse i IKT og Læring på Aalborg Universitetscenter (in Danish)