Uddannelser Universitetet Page

Uddannelser Universitetet Information Page.

Bookmark Uddannelser Universitetet Page.

uddannelser universitetet homepage

Homepage

Sitemap

 

uddannelser universitetet rss feed  uddannelser universitetet Blog

Add uddannelser universitetet page to My Yahoo!

Add uddannelser universitetet site to MY MSN+

 

 1. Uddannelse Og Job

 2. Diplomuddannelse

 3. Seminarieuddannelse

 4. Bacheloruddannelse

 5. Uddannelse Til Læge

 6. Tandlægeuddannelse

 7. Hvad Kan Jeg blive

 8. åben Uddannelse

 9. Uddannelsesvalg

 10. Uddannelse Bygge Og anlæg

 11. Uddannelse I Udlandet

 12. Phd Uddannelse

 13. Uddannelse Copenhagen Business school

 14. Lægestudiet

 15. Teknisk Uddannelseuddannelse Og jobmuligheder

 16. Uddannelse Til Læge

 17. Dyrlægeuddannelse

 18. Jobmuligheder Og Uddannelse

 19. Mba-uddannelse

 20. Shippinguddannelse

 21. Uddannelse Byg Og anlæg

 22. Uddannelse Til Sygeplejerske

 23. Universitetsuddannelse

 24. Masteruddannelse

 25. Skoler Og Uddannelse

 26. Uddaannelse Til Dyrlæge

 27. Forskerskoler

 28. It Uddannelse

 29. Tekniske Skolers Uddannelse

 30. Valg Af Uddannelse

 31. Masteruddannelser

 32. Uddannelse Danmarks Tekniske universitet

 33. Videregående Uddannelse

 34. Uddannelser Universitetet

 35. Datamatikeruddannelse

 36. Uddannelse Byggeri Og anlæg

 37. Forskeruddannelse

 38. Diplomingeniør

 39. Læreruddannelse

 40. Uddannelse Teknisk Skole

Uddannelse i Danmark eller udlandet er et vigtigt valg, som nu er muligt. Men det er naturligvis endnu vigtigere at vælge den rigtige retning for din uddannelse. Vi må regne med, at al uddannelse i de kommende år kun vil have virkning i et begrænset antal år fromover. Med andre ord skal du vælge en uddannelse, der virkeligt interesserer dig, og hvor du kan se dig selv glad og tilfreds med den type job og de jobmuligheder, der tegner sig i øjeblikket. På længere sigt må alle regne med, at deres grunduddannelse, hvad enten den er kortere, mellemlang eller lang 'kun' vil være begyndelsen til den uddannelse gennem hele livet, som fremtidens krav vil medføre. Livslang uddannelse er ikke blot et slogan, men vi må forvente, at det bliver en realitet for de fleste, der får en uddannelse i de kommende år. Vælg i øvrigt ikke uddannelse efter en vurdering af, hvilken uddannelse du bedst synes om, men efter hvilke typer af job du kan få med den pågældende uddannelse. Stort set enhver uddannelse vil give mulighed for mange forskellige typer job. Om muligt udvid din viden om variationen af jobs med en bestemt uddannelse, før du endeligt vælger din uddannelse. Hvis du har taget en studentereksamen med topkarakterer, så lad være med at tænke på at vælge uddannelse efter, om du 'udnytter' den fine eksamen. Lad først og fremmest jobindholdet, en uddannelse kan føre til, være det, du går efter. På siderne her kan du finde mange henvisninger til interessante resurser om uddannelse og jobmuligheder.

 

 

university of copenhagen from visualcontact.co.uk
... Om uddannelse. Optagelse; studievejledning; bachelor-uddannelser; efter- og videreuddannelse mm ... IT-Universitetet i København - uddannelse og forskning i informationsteknologi ...

[ ABM-utvikling - Competence development for personnel in cultural institutions ]
... Danmarks Biblioteksskoles uddannelser. http://

Det Kongelige Bibliotek - Nyanskaffelser - august 2005
... Jørgensen: Psykodynamiske perspektiver pÃ¥ ledelse) ; Uddannelser (Randi Luggin: Leicester-konferencerne ... a neo-meadian / Emma Engdahl. Ã