Masteruddannelse Page

Masteruddannelse Information Page.

Bookmark Masteruddannelse Page.

masteruddannelse homepage

Homepage

Sitemap

 

masteruddannelse rss feed  masteruddannelse Blog

Add masteruddannelse page to My Yahoo!

Add masteruddannelse site to MY MSN+

 

 1. Uddannelse Byg Og anlæg

 2. Diplomuddannelse

 3. Masteruddannelse

 4. Uddannelse Byggeri Og anlæg

 5. Forskeruddannelse

 6. Hvad Kan Jeg blive

 7. Universitetsuddannelse

 8. Uddannelse Til Sygeplejerske

 9. Diplomingeniør

 10. Dyrlægeuddannelse

 11. Jobmuligheder Og Uddannelse

 12. Shippinguddannelse

 13. Phd Uddannelse

 14. Seminarieuddannelse

 15. Bacheloruddannelse

 16. Uddannelse I Udlandet

 17. Uddannelse Til Læge

 18. Uddannelse Bygge Og anlæg

 19. Forskerskoler

 20. Valg Af Uddannelse

 21. Læreruddannelse

 22. Skoler Og Uddannelse

 23. Uddannelse Copenhagen Business school

 24. Uddannelse Danmarks Tekniske universitet

 25. Uddannelser Universitetet

 26. Uddaannelse Til Dyrlæge

 27. Mba-uddannelse

 28. It Uddannelse

 29. Masteruddannelser

 30. Uddannelse Teknisk Skole

 31. Tekniske Skolers Uddannelse

 32. Uddannelsesvalg

 33. åben Uddannelse

 34. Lægestudiet

 35. Datamatikeruddannelse

 36. Videregående Uddannelse

 37. Teknisk Uddannelseuddannelse Og jobmuligheder

 38. Uddannelse Og Job

 39. Tandlægeuddannelse

 40. Uddannelse Til Læge

Uddannelse i Danmark eller udlandet er et vigtigt valg, som nu er muligt. Men det er naturligvis endnu vigtigere at vælge den rigtige retning for din uddannelse. Vi må regne med, at al uddannelse i de kommende år kun vil have virkning i et begrænset antal år fromover. Med andre ord skal du vælge en uddannelse, der virkeligt interesserer dig, og hvor du kan se dig selv glad og tilfreds med den type job og de jobmuligheder, der tegner sig i øjeblikket. På længere sigt må alle regne med, at deres grunduddannelse, hvad enten den er kortere, mellemlang eller lang 'kun' vil være begyndelsen til den uddannelse gennem hele livet, som fremtidens krav vil medføre. Livslang uddannelse er ikke blot et slogan, men vi må forvente, at det bliver en realitet for de fleste, der får en uddannelse i de kommende år. Vælg i øvrigt ikke uddannelse efter en vurdering af, hvilken uddannelse du bedst synes om, men efter hvilke typer af job du kan få med den pågældende uddannelse. Stort set enhver uddannelse vil give mulighed for mange forskellige typer job. Om muligt udvid din viden om variationen af jobs med en bestemt uddannelse, før du endeligt vælger din uddannelse. Hvis du har taget en studentereksamen med topkarakterer, så lad være med at tænke på at vælge uddannelse efter, om du 'udnytter' den fine eksamen. Lad først og fremmest jobindholdet, en uddannelse kan føre til, være det, du går efter. På siderne her kan du finde mange henvisninger til interessante resurser om uddannelse og jobmuligheder.

 

 

Center for Børnelitteratur - forsksem.nov.2005
... Formidling. Masteruddannelse. Medarbejdere ...

nternational evaluation of the IT University of Copenhagen and IT University West
... af IT-C kan blandt andet styrkes ved at sikre; at navnet afspejler; at IT-C har kandidat- og masteruddannelse. ...

Syddansk Universitet - Det humanistiske Fakultet
... Description (in danish) Contact. Masteruddannelse i International Virksomhedskommunikation 2005 ... in danish) Contact. Masteruddannelse i sprogtilegnelse. Description (in danish) ...

Masters Degree in International Journalism
Kurser og efteruddannelse - Kursusbeskrivelse. Masters Degree in International Journalism

Aalborg University: Continuing Education
Aalborg Universitet; kompetencegivende efter- og videreuddannelse på universitetsniveau.

NYS (PDF)
... Efter- & Videreuddannelse. Ny masteruddannelse. s.18 ... for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt - December 2001 18. Ny masteruddannelse ved Aarhus Universitet ...

Dansect - Info-Section - 26/08 - 2005 SCANSECTs Generalforsamling
XOOPS is a dynamic Object Oriented based open source portal script written in PHP. ... Skolen i Århus starter den nye masteruddannelse 5. september med et hold på 14 nye perfusionister fra hele ...

Ellen Margrethe Basse l List of publications l 31-05-2004
... Together with Birgitte Egelund Olsen "Masteruddannelse i miljø- og energiret" (Master in Environmental and Energy Law ...

Journal and proceedings papers 2003
... Nielsen;O.B.; 2003: Ny masteruddannelse