Skoler Og Uddannelse Page

Skoler Og Uddannelse Information Page.

Bookmark Skoler Og Uddannelse Page.

skoler og uddannelse homepage

Homepage

Sitemap

 

skoler og uddannelse rss feed  skoler og uddannelse Blog

Add skoler og uddannelse page to My Yahoo!

Add skoler og uddannelse site to MY MSN+

 

 1. Hvad Kan Jeg blive

 2. Videregående Uddannelse

 3. Masteruddannelser

 4. Valg Af Uddannelse

 5. Forskeruddannelse

 6. Diplomuddannelse

 7. Uddannelse Danmarks Tekniske universitet

 8. Uddannelse Til Læge

 9. Uddannelse Teknisk Skole

 10. Forskerskoler

 11. Uddannelse Til Sygeplejerske

 12. Uddannelse Copenhagen Business school

 13. Uddannelse Og Job

 14. Uddannelse I Udlandet

 15. Dyrlægeuddannelse

 16. Lægestudiet

 17. Uddannelser Universitetet

 18. Uddaannelse Til Dyrlæge

 19. Uddannelse Byg Og anlæg

 20. It Uddannelse

 21. åben Uddannelse

 22. Uddannelse Byggeri Og anlæg

 23. Jobmuligheder Og Uddannelse

 24. Uddannelse Bygge Og anlæg

 25. Skoler Og Uddannelse

 26. Tandlægeuddannelse

 27. Datamatikeruddannelse

 28. Uddannelse Til Læge

 29. Mba-uddannelse

 30. Uddannelsesvalg

 31. Bacheloruddannelse

 32. Masteruddannelse

 33. Tekniske Skolers Uddannelse

 34. Diplomingeniør

 35. Universitetsuddannelse

 36. Phd Uddannelse

 37. Shippinguddannelse

 38. Læreruddannelse

 39. Seminarieuddannelse

 40. Teknisk Uddannelseuddannelse Og jobmuligheder

Uddannelse i Danmark eller udlandet er et vigtigt valg, som nu er muligt. Men det er naturligvis endnu vigtigere at vælge den rigtige retning for din uddannelse. Vi må regne med, at al uddannelse i de kommende år kun vil have virkning i et begrænset antal år fromover. Med andre ord skal du vælge en uddannelse, der virkeligt interesserer dig, og hvor du kan se dig selv glad og tilfreds med den type job og de jobmuligheder, der tegner sig i øjeblikket. På længere sigt må alle regne med, at deres grunduddannelse, hvad enten den er kortere, mellemlang eller lang 'kun' vil være begyndelsen til den uddannelse gennem hele livet, som fremtidens krav vil medføre. Livslang uddannelse er ikke blot et slogan, men vi må forvente, at det bliver en realitet for de fleste, der får en uddannelse i de kommende år. Vælg i øvrigt ikke uddannelse efter en vurdering af, hvilken uddannelse du bedst synes om, men efter hvilke typer af job du kan få med den pågældende uddannelse. Stort set enhver uddannelse vil give mulighed for mange forskellige typer job. Om muligt udvid din viden om variationen af jobs med en bestemt uddannelse, før du endeligt vælger din uddannelse. Hvis du har taget en studentereksamen med topkarakterer, så lad være med at tænke på at vælge uddannelse efter, om du 'udnytter' den fine eksamen. Lad først og fremmest jobindholdet, en uddannelse kan føre til, være det, du går efter. På siderne her kan du finde mange henvisninger til interessante resurser om uddannelse og jobmuligheder.

 

 

World Culinary Institute
... Edbbaserede undervisningsmidler til skoler og uddannelse. url:

Mikro Værkstedet A/S
... © 2001-2005 Mikro Værkstedet A/S - it til skoler og uddannelse - Telefon: 65 91 80 22 ...

GCEK DMOZ Search - [World/Dansk/Reference/Uddannelse/]
Search the web using DMOZ open directory project (ODP) through GCEK Net of GCE Kannur. If you are interested in the source; please contact webmaster for free source of this search. ... Top: World: Dansk: Reference: Uddannelse (1.164) ... Det Vejledningsfaglige Udvalg - VFU er nøglen til samtlige skoler; uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Fyns Amt ...