Uddannelse Teknisk Skole Page

Uddannelse Teknisk Skole Information Page.

Bookmark Uddannelse Teknisk Skole Page.

uddannelse teknisk skole homepage

Homepage

Sitemap

 

uddannelse teknisk skole rss feed  uddannelse teknisk skole Blog

Add uddannelse teknisk skole page to My Yahoo!

Add uddannelse teknisk skole site to MY MSN+

 

 1. Uddannelse Byg Og anlæg

 2. Læreruddannelse

 3. Uddannelse Byggeri Og anlæg

 4. Diplomingeniør

 5. Tandlægeuddannelse

 6. Uddannelsesvalg

 7. Forskeruddannelse

 8. Tekniske Skolers Uddannelse

 9. Masteruddannelse

 10. Jobmuligheder Og Uddannelse

 11. Uddannelse Og Job

 12. Dyrlægeuddannelse

 13. Uddannelse Bygge Og anlæg

 14. Valg Af Uddannelse

 15. Datamatikeruddannelse

 16. Uddannelse Til Læge

 17. Mba-uddannelse

 18. Uddannelse Til Læge

 19. Seminarieuddannelse

 20. Hvad Kan Jeg blive

 21. Uddannelse Til Sygeplejerske

 22. Phd Uddannelse

 23. Uddannelser Universitetet

 24. It Uddannelse

 25. Universitetsuddannelse

 26. Teknisk Uddannelseuddannelse Og jobmuligheder

 27. åben Uddannelse

 28. Uddannelse Danmarks Tekniske universitet

 29. Bacheloruddannelse

 30. Lægestudiet

 31. Uddannelse Teknisk Skole

 32. Shippinguddannelse

 33. Diplomuddannelse

 34. Uddaannelse Til Dyrlæge

 35. Skoler Og Uddannelse

 36. Forskerskoler

 37. Uddannelse I Udlandet

 38. Masteruddannelser

 39. Videregående Uddannelse

 40. Uddannelse Copenhagen Business school

Uddannelse i Danmark eller udlandet er et vigtigt valg, som nu er muligt. Men det er naturligvis endnu vigtigere at vælge den rigtige retning for din uddannelse. Vi må regne med, at al uddannelse i de kommende år kun vil have virkning i et begrænset antal år fromover. Med andre ord skal du vælge en uddannelse, der virkeligt interesserer dig, og hvor du kan se dig selv glad og tilfreds med den type job og de jobmuligheder, der tegner sig i øjeblikket. På længere sigt må alle regne med, at deres grunduddannelse, hvad enten den er kortere, mellemlang eller lang 'kun' vil være begyndelsen til den uddannelse gennem hele livet, som fremtidens krav vil medføre. Livslang uddannelse er ikke blot et slogan, men vi må forvente, at det bliver en realitet for de fleste, der får en uddannelse i de kommende år. Vælg i øvrigt ikke uddannelse efter en vurdering af, hvilken uddannelse du bedst synes om, men efter hvilke typer af job du kan få med den pågældende uddannelse. Stort set enhver uddannelse vil give mulighed for mange forskellige typer job. Om muligt udvid din viden om variationen af jobs med en bestemt uddannelse, før du endeligt vælger din uddannelse. Hvis du har taget en studentereksamen med topkarakterer, så lad være med at tænke på at vælge uddannelse efter, om du 'udnytter' den fine eksamen. Lad først og fremmest jobindholdet, en uddannelse kan føre til, være det, du går efter. På siderne her kan du finde mange henvisninger til interessante resurser om uddannelse og jobmuligheder.

 

 

World Dansk Reference Uddannelse Videregående
If You Are Looking For Videregående Information Then The Linkspider Directory Can Help. Our Aim Is To Make Search Simple And Easy. ... Directory Tree :- Current Page: World: Dansk: Reference: Uddannelse: Videregående: Not Happy with your Results ... En fusion af teknisk skole og handelsskolen i Slagelse. ...

Aarhus tekniske Skole: International
Aarhus tekniske Skole Erhvervsskole med Erhvervsuddannelser; HTX Teknisk Gymnasium; Erhvervsakademi; Voksen- og efteruddannelse; Kurser; Internationale uddannelser og projekter ... Erhvervsuddannelse. HTX Teknisk Gymnasium. Erhvervsakademi ... Aarhus tekniske Skole · Halmstadgade 6 · 8200 Århus N · Tlf. + ...

Eng-cyberresults
... ingeniørstuderende Skole Skoleelev ... Teknisk assistent Telemarketing Tjener Tjener-elev Tjenestemand Translator Transportchauffør truckfører Typograf. Uddannelsesvejleder Under uddannelse ...

Retirement Patterns in Denmark
The entry page to Global Action on Aging's Web site. Find up to date information on the aging population around the World as well as the United States. ... the acronym for Dansk Teknisk Lærerforbund 41 DKK is equivalent ... I 1999; Odense Tekniske Skole (OTS) offered a tailor-made ... HK (2001)Job og Uddannelse; HK http://

Danish Polar Center
... by Direktoratet for Kultur; Uddannelse; Forskning og Kirke; Grønland ... and Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (SINTEF) ... 1999 - Kofoeds Skole. Published by Kofoeds Skole ...

EuropaDag - Hvad Betyder Europa for DIG?
Mandag Morgen - Center for aktiv viden - Ugebrevet Mandag Morgen og Tænketanken

Class C Networks - 194.182
... 182.35.127 (CENTER-TEKNOLOGISTOETTET-UDDANNELSE) Educational institution connected to SEKTORNET; the ... 61.255 (THY-MORS-TEKNISK-SKOLE) Educational institution connected to SEKTORNET ...redvip.homelinux.net/varios/

STRUCTURE OF EDUCATION SYSTEM IN DENMARK
... this education: Erhvervsskole (Handelsskole; Teknisk Skole; Social-og sundhedsskole; Landbrugsskole ... Education (Centre for Videregående Uddannelse (CVU)). Vocational colleges have ...

World Dansk Edb Undervisning
If You Are Looking For Undervisning Information Then The Linkspider Directory Can Help. Our Aim Is To Make Search Simple And Easy. ... certificerede CISCO kurser samt teknisk træning; konfiguration; design og ... Alpha Kurser - Edb. Uddannelse af PC-brugere i programmer ... form af en Virtuel Skole - i et fleksibelt là ...

International Relation Board :: SOCRATES/ERASMUS Agreements Partners
... Aarhus Technical College (Åarhus tekniske Skole) ... Education (Vitus Bering Center For Videregaende Uddannelse) ... Science and Technology (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) ...

Humanistisk IT-forskning i Danmark
... grænser for automatisk oversættelse af teknisk dokumentation"; in: Skriftserie 13.95 ... og Ljungstrøm: Voksen uddannelse kan det nytte ... Fibiger; Bo: Uddannelse og kommunikation. ( med ...

kemi software i undervisning - adept scientific aps - danmark
We run regular Training Courses for some of our most popular products; they are designed to provide practical; hands-on experience to bring users up to speed quickly. ... Downloads. Uddannelse. Support ... Workshops. Teknisk Support ... Uddannelse. Kemi. ChemOffice omsætter al praktisk kemisk papirarbejde til PC'en ...

Class C Networks - 195.181
... 0.127 (N-KOCHS-SKOLE) Educational institution connected to ... 0.239 (N-KOCHS-SKOLE) Educational institution connected to ... 255 (SILKEBORG-TEKNISK-SKOLE) Educational institution connected ...

Aarhus tekniske Skole: Erhvervsakademiet - Multimedia Design and Communication
Aarhus tekniske Skole Erhvervsskole med Erhvervsuddannelser; HTX Teknisk Gymnasium; Erhvervsakademi; Voksen- og efteruddannelse; Kurser; Internationale uddannelser og projekter ... Erhvervsuddannelse. HTX Teknisk Gymnasium. Erhvervsakademi ... Aarhus tekniske Skole · Halmstadgade 6 · 8200 Århus N · Tlf. + ...

Forskning i Fysioterapi - The sympathetic nervous system
... Suppleringsuddannelsen. Diplomuddannelse. Sympathetic nervous system ...

BeredskabsInfo - Forums
... svar Udstyr og effekter Specialiserede forumer Uddannelse og job Modelbygning Computerspil Nye hjemmesider Andre forumer ...