Forskeruddannelse Page

Forskeruddannelse Information Page.

Bookmark Forskeruddannelse Page.

forskeruddannelse homepage

Homepage

Sitemap

 

forskeruddannelse rss feed  forskeruddannelse Blog

Add forskeruddannelse page to My Yahoo!

Add forskeruddannelse site to MY MSN+

 

 1. Uddannelser Universitetet

 2. Uddannelse I Udlandet

 3. Uddannelse Byggeri Og anlæg

 4. åben Uddannelse

 5. Lægestudiet

 6. Tekniske Skolers Uddannelse

 7. Uddannelse Til Sygeplejerske

 8. Mba-uddannelse

 9. Diplomuddannelse

 10. Phd Uddannelse

 11. Shippinguddannelse

 12. Forskerskoler

 13. Videregående Uddannelse

 14. Seminarieuddannelse

 15. Jobmuligheder Og Uddannelse

 16. Diplomingeniør

 17. Uddannelse Og Job

 18. Uddannelse Danmarks Tekniske universitet

 19. Bacheloruddannelse

 20. Datamatikeruddannelse

 21. Uddannelsesvalg

 22. Teknisk Uddannelseuddannelse Og jobmuligheder

 23. Dyrlægeuddannelse

 24. Uddannelse Byg Og anlæg

 25. Uddannelse Til Læge

 26. Læreruddannelse

 27. Skoler Og Uddannelse

 28. Uddannelse Bygge Og anlæg

 29. Uddannelse Til Læge

 30. Forskeruddannelse

 31. Universitetsuddannelse

 32. Uddannelse Copenhagen Business school

 33. Hvad Kan Jeg blive

 34. It Uddannelse

 35. Valg Af Uddannelse

 36. Masteruddannelser

 37. Tandlægeuddannelse

 38. Masteruddannelse

 39. Uddaannelse Til Dyrlæge

 40. Uddannelse Teknisk Skole

Uddannelse i Danmark eller udlandet er et vigtigt valg, som nu er muligt. Men det er naturligvis endnu vigtigere at vælge den rigtige retning for din uddannelse. Vi må regne med, at al uddannelse i de kommende år kun vil have virkning i et begrænset antal år fromover. Med andre ord skal du vælge en uddannelse, der virkeligt interesserer dig, og hvor du kan se dig selv glad og tilfreds med den type job og de jobmuligheder, der tegner sig i øjeblikket. På længere sigt må alle regne med, at deres grunduddannelse, hvad enten den er kortere, mellemlang eller lang 'kun' vil være begyndelsen til den uddannelse gennem hele livet, som fremtidens krav vil medføre. Livslang uddannelse er ikke blot et slogan, men vi må forvente, at det bliver en realitet for de fleste, der får en uddannelse i de kommende år. Vælg i øvrigt ikke uddannelse efter en vurdering af, hvilken uddannelse du bedst synes om, men efter hvilke typer af job du kan få med den pågældende uddannelse. Stort set enhver uddannelse vil give mulighed for mange forskellige typer job. Om muligt udvid din viden om variationen af jobs med en bestemt uddannelse, før du endeligt vælger din uddannelse. Hvis du har taget en studentereksamen med topkarakterer, så lad være med at tænke på at vælge uddannelse efter, om du 'udnytter' den fine eksamen. Lad først og fremmest jobindholdet, en uddannelse kan føre til, være det, du går efter. På siderne her kan du finde mange henvisninger til interessante resurser om uddannelse og jobmuligheder.

 

 

Sten Ebbesen
... Chairman of "Nordisk netværk for forskeruddannelse i græsk og latin" (sponsored by NORFA) 1995-98 ...

Masterclass Gumbrecht
Det Humanistiske Fakultet. Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse. HJÆLP. Kurser · Masterclass Gumbrecht. Masterclass Hans Ulrich Gumbrecht

Rune Nørager 4041 4422
The inside story... "Virksomheder inviteres til forskeruddannelse" January 2005 ...

Ph.d -studies at ITU info page
... om lønnede ph.d.-stipendiater samt aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i.f.m. forskeruddannelse 2000/ ...

RUCNYT - Meddelelser - Meddelelser om uddannelse & forskning (printer venlig)
... Konferencer. Forskeruddannelse. Forskningsprojekter ... Yderligere oplysninger: Bent Greve; bgr.forv.ruc.dk. Forskeruddannelse ...

LIA Library
... Title. Data om dansk forskeruddannelse 1999 ...

Jonas.htm
Jonas Christensen. Born in 1962. LL.M 1989; LL.D 1998. Lecturer in Environmental Law. Lawyer at the local environmental supervision board (Uppsala kommuns miljökontor). ... en retsteoretisk begrebsanalyse; bidrag til en nordisk forskeruddannelse" Red. Ellen Margrethe Basse sidorna 81-91 ...

Report of meeting in the co-ordination committee
... inden for KVL's uddannelser; forskning og forskeruddannelse samt administration i henhold til Statuttens § 14 ...

Roskilde Universitetscenter - Karin Lützen: The taming of the City.
Historie. Ansatte. VIP. TAP. Links. Kontakt. In English. Karin Lützen: The taming of the City. ... Europæiske Studier. Forskeruddannelse. Kalender for aktuelle arrangement...

Web sites for the history; philosophy and social studies of science
Links to web sites for the history; philosophy and social studies of science. 1) international sites. Online guide for HPSTM internet/web users at the University of Leeds. ... Målsætning: at udvikle og tilbyde forskeruddannelse til ph.d.-studerende inden for disse områder ...

Cardiovascular research: Home " People " VIPs
You are not logged in [Login] VIPs. News. 13-01-2006. Yderligere information findes på

Roskilde Universitetscenter - Abstract of The Trial of the Templars in France
... Europæiske Studier. Forskeruddannelse. Kalender for aktuelle arrangement...

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Ph.D - Projects - Health Economics
... Forskerskoler. Prægraduat. forskeruddannelse. Projects. Forsvar ...

Nationalmuseet - Early Dorset
... Forskningsadministration. Forskningsområder. Forskeruddannelse. Forskningsberetninger ...

Æstetisk Seminar efterår 2005
Det Humanistiske Fakultet. Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse. HJÆLP. Kurser · Æstetisk Seminar efterår 2005. Æstetisk Seminar efterår 2005. Onsdage kl. 14.15; lokale 124 ... mag.; ph.d.-stipendiat ved Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse; Aarhus Universitet ...

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Ph.D - Projects - Clinical Biochemistry and Clinical Genetics
... Forskerskoler. Prægraduat. forskeruddannelse. Projects. Forsvar ...